Monastero di Gonia - Moni Gonias - Kolymbari
Geo Photo - Impressioni Jazz

[Prev] [Index] [Next]

Il porto di Kolynpari, dalla collina. Photo Impressioni Jazz

Scorcio del porto di Kolynpari, dalla collina.

Photo di Silvana Matozza

[Prev] [Index] [Next]