Monastero di Gonia - Moni Gonias - Kolymbari
Geo Photo - Impressioni Jazz

[Prev] [Index] [Next]

The Orthodox Accademy of Crete (OAC) / Photo: Silvana Matozza

L'Accademia Ortodossa di Creta, situata poco pił a nord del monastero. The Orthodox Accademy of Crete (OAC).

Photo di Silvana Matozza

[Prev] [Index] [Next]